Contact - International Representatives

Japan

Koichi Suzuki

Contact Press / Media

Dr. Koichi Suzuki

1509 Inishia-Shinkawasaki
3-1, Shinkawasaki, Saiwai-ku Kawasaki-shi, 212-0032, Japan

Phone +81 50-5532-1220

Mobile +81 90 5757-9981